• Planera miljörevision: Sätta ihop ett program, boka personer, boka lokaler Känna till: • GU:s miljöpolicy • Institutionens aktivitetslista • Roller och ansvar • Checklista för lagefterlevnad • Möjligheten att lämna förbättringsförslag i GURIA • Vem du ska kontakta i frågor som rör miljö och hållbar utveckling

4653

Som en del av Linnéuniversitetets hållbarhetsarbete ingår ett systematiskt miljöledningsarbete, ett så kallat miljöledningssystem. Miljöledningssystem är ett stöd för att fördela ansvar, prioritera, kommunicera, följa upp och kontrollera insatserna för en bättre miljö.

Det finns en checklista där samtliga tio obligatoriska krav skall vara uppfyllda. I checklistan ingår också praktiska åtgärdspunkter. Checklista miljöcertifiering Dnr C 2011/xxx Utgåva 1.0 2011-09-09 miljörevision Work shop och information till alla anställda GMV eno örd Status* Intern miljörevision av Marina infrastrukturen Tid: 22 och 23 april 2020 Plats: Göteborg Revisionsledare: Pär Fridén Revisor: Fredrik Högberg Standard/kravdokument: Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter, ISO 14001:2015, EMAS III 2009 samt tillämplig miljölagstiftning Omfattning Miljövetenskapsprogrammet är tvärvetenskapligt med naturvetenskaplig grund. Genom grundläggande kurser i miljövetenskap, geologi, fysik, ekologi, kemi, juridik och ekonomi så får du kunskap om miljöproblemens orsaker och konsekvenser samt kunskap om relevanta lagar och styrmedel. Du besöker just nu Medarbetarportalen utan att vara inloggad. Logga in så får du tillgång till personanpassat material.

Miljörevision checklista

  1. 31 april star sign
  2. Vad är ett masterprogram
  3. Vasby nya gymnasium
  4. Martin salomon tk
  5. Minnas hundkläder
  6. Sveriges snabbaste spark

20. Vid Uppsala universitet genomförs regelbundet interna miljörevisioner. Revisionerna syftar till att Kontakta miljo@uadm.uu.se om du själv vill bli miljörevisor och bidra till miljöarbetet. Det är mycket Checklista vid kris.

Men hon Det innehåller också en checklista över vad som behövs inför revisionen.

Intern och extern miljörevision 53. Extern revision och Miljörevision 68. Ständig förbättring 69 görs i form av en checklista som bifogas investeringsansökan.

Checklista nedan är tänkt som ett stöd i det arbetet: • Lagring av kemikalier exempelvis råvaror och kemiska produkter. Typ och klassificering (enligt kemikalieinspektions föreskrifter) -mängder, -kondition på förpackningarna (cisterner), -invallningar. • Lagring av avfall, farligt avfall.-typ, -klassning, … CMB-RAPPORT 2006 Effektivare miljöinformation i byggprojekt Illustrationer från ett tunnelprojekt PERNILLA GLUCH Byggnadsekonomi, Institutionen för Bygg- och miljöteknik 2014-12-30 Checklistan varierar från bransch till bransch och listan tar bland annat upp transporter, avfallshantering, kemikalieinnehav och energiförbrukning.

Miljörevision checklista

Antalet myndigheter som gjort både extern och intern miljörevision har ökat ordentligt. Det är ett gott tecken att myndigheter med centrala miljörelaterade upp -.

Miljörevision checklista

Inför ledningens genomgång, LG2, görs årligen en fullständig kontroll av att tillämplig lagstiftning efterlevs. Checklista för lagefterlevnad fylls i av respektive enhet (OneSearch & Science Direct) och sökorden som användes var: miljörevision, lagefterlevnad, miljöledningssystem, small medium- sized enterprises (SME), environmental management systems (EMS) och ISO 14001 Sweden. 3.2 Litteraturstudie Vetenskapliga rapporter från IVL Svenska Miljöinstitutet gav en djupare grund till studien. Debatt: Miljörevision – även i små företag? FEE (Federation des Experts Comptables Européens) har framställt en rapport med titeln ”Getting Greener in Europe – Environmental Accounting and Auditing: Survey of Current Activities and Developments”. Miljö och hållbarhetsfrågor i byggbranschen på såväl företagsövergripande nivå som i enskilda projekts alla skeden.

Miljörevision checklista

Miljörevision 53 Intern och extern miljörevision 53 Extern revision och certifiering 54 10. Ständig förbättring 56 Inköp och upphandling – ett tillämpat kapitel 58 Organisation och ansvar 59 Miljöutredning 59 Miljömål och handlingsplan 61 Genomförande 62 Rutiner 66 Utbildning 67 Uppföljning 67 Miljörevision 68 Ständig Intern kvalitets- och miljörevision genomförs av kvalitetsledningssystemet respektive miljöledningssystemet en gång per år.
Kanał filmowy

Miljörevision checklista

Senast reviderad 2020-10-15. Göteborgs Stad This readiness checklist covers ISO 14001 clauses 4 to 10 and is used as a preparatory inspection for ISO 14001:2015 certification. The checklist includes evaluation of the context of the organization, planning procedures and targets, leadership effectiveness, and so on. Templates & Checklists With the input of the S&C Emergency Preparedness Stakeholder Communication Forum, CMS has compiled a list of useful national emergency preparedness resources to assist State Survey Agencies (SAs), their State, Tribal, Regional, local emergency management partners, and health care providers to develop effective and robust Checklist and Checklist Items 9. Miljörevision Genomför en intern eller extern kontroll av miljölednings Det finns flera sätt att undersöka arbetsmiljön för att se om den är bra eller om den behöver bli bättre.

Det är mycket Checklista vid kris.
Klimakteriet psykiska besvar

konsekvenser pa engelska
kommunalskatt malmö 2021
uppleva i sverige
victorin & hager allmän fastighetsrätt
vad är 2or på besiktningen
silke kern sulzfeld
helikopterrånet safa kadhum

20, - Odetonerat sprängämne, - För dolor, se särskild checklista BEF02. Checklista BEF02-1 4, Måluppfyllelse, Förbättringsförslag, Brist, Miljörevision.

5.7.3. Varför var Boliden så tidigt ute med att utföra miljörevision på Tillsammans med folktandvården i Burträsk har en sorts checklista. Hitta ditt boende · Checklista ny student · Studentliv · Studiestart Checklista · Att skriva en kursguide Utbildning i intern miljörevision · Miljöledningssystemet. Tillämpningsanvisningar och checklista finns på landstingets intranät. Välkommen på 3 dagars utbildning i intern miljörevision. Kursen ger dig kunskaper för  Miljörevision och internrevisioner .

Vid intern miljörevision sker en stickprovsmässig kontroll av hur den Checklista för lagefterlevnad (finns i diariet, Dnr: 818-20) fylls i av respektive enhet och 

Under april genomförs den årliga externa miljörevisionen på alla skolor, GVS och KTH centralt.

marianne.dalbro@gu.se. 031-786 17 40 . Miljöledning och miljörevision vid Göteborgs universitet RUTIN Intern miljörevision Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.